Popraw poniższe błędy:

OK
Potwierdzam, że wprowadzone przeze mnie dane są prawidłowe i zgodne ze stanem rzeczywistym.
Cofnij i sprawdź
Tak, wyślij
PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE PLIKÓW NA SERWER
Sprawdź swoje zgłoszenie
sprawdź status zgłoszenia
weź udział
sprawdź regulamin
OTRZYMAJ ZWROT!
KROK 1
Podaj niezbędne dane uczestnika promocji
Adres korespondencyjny
Zapoznałam/-em się z regulaminem promocji konsumenckiej „Wypróbuj za darmo nawilżany papier Velvet”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE.
DALEJ
OTRZYMAJ ZWROT!
KROK 2
Uzupełnij dane dotyczące zakupu
COFNIJ
DALEJ
OTRZYMAJ ZWROT!
KROK 3
Wypełnij ankietę i prosty formularz, aby otrzymać zwrot
Czy używałeś/łaś wcześniej nawilżanego papieru toaletowego?
Co jest dla Ciebie najważniejsze w papierze nawilżanym Velvet i co decyduje o jego zakupie?
Dla kogo kupiłaś/eś papier nawilżany Velvet?
Skąd dowiedziałaś/eś się o promocji?
COFNIJ
(42) 636 90 97
(42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź